-Pengumuman-

Baru-baru ini saya telah mengasaskan sebuah blog bertemakan Bahasa Arab. Jadi sesiapa yang berkelapangan, jom singgah sebentar di blog bahasa saya di; http://studyarab.blogspot.com/

Ahlan wa Sahlan!

Thursday, November 5, 2009

IKTIQAD AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 2

Al Iman awwalan! @ Dahulukan  Iman! @ Al-Iman First !
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسل الله وآله وأصحابه ومن واله

     Dalam tajuk yang lepas kita telah berbicara tentang sejarah ringkas tokoh besar dalam Ahli Sunnah serta penerangan ringkas mengenai Ahli Sunnah.

Pada kali ini al faqir ingin menerangkan secara ringkas kaedah-kaedah utama dalam     I’tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya cedok dari kitab I’tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh al Allamah Muhammad Mukhtar bin A’torid al Jawi al Boghori  رحمه الله, yang telah dimodenisasi oleh Syeikh Muhammad Fuad al Maliki  رحمه الله.

Inilah lakaran kasar pegangan ulama’-ulama’ Ahli Sunnah yang wajar kita padankan dengan I’tiqad kita, untuk kita sama-sama renungkan adakah ia bertepatan atau sebaliknya. Janganlah kita bersikap acuh tidak acuh dengan perkembangan iman kita sehari-hari kerana tiada guna amalan yang soleh dari sedekah, puasa dan solat tahajjud walau setinggi langit sekalipun, jika pelakunya beri’tiqad dengan I’tiqad yang salah.
    Moga–moga saya dan anda semua ditaufikkan untuk sentiasa berada di atas jalan ini hingga hari muka.
………………………………………

Secara ringkasnya I’tiqad ini mempunyai 3 bahagian penting iaitu ;
1.    Al Ilahiyat (keTuhanan)
2.    Al Nubuwwat (keNabian)
3.    Al Sami’yyat (perkara-perkara ghaib)

…………………………………….1. al Ilahiyyat.
    Ia berkaitan dengan pembelajaran sifat-sifat bagi Allah iaitu sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan  sifat harus bagiNya.
Sifat wajib bagi Allah itu terkandung dalam kaedah sifat 20 seperti Wujud, Qidam, Baqa’ Muhkalafatuhu lil Hawadith dan lain-lain. Sifat mustahil baginya pula ialah lawan bagi sifat-sifat ini.
    Adapun sifat harus bagiNya adalah harus bagi Allah menjadikan dan meniadakan  sesuatu yang mumkin. Antara perkara yang mumkin ialah penciptaan makhluk, perutusan Rasul-Rasul عليهم السلام, balasan pahala  kepada pelaku taat dan balasan azab bagi pelaku maksiat. Semua ini adalah harus bagi Allah, tidak wajib dan tidak mustahil.    
Maka wajib atas tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah beserta  sifat-sifat lawannya. Serta wajib ke atasnya mengetahui bahawa Allah wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terkira dan Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan.    
……………………………………………
2. al Nubuwwat.
Dalam  bab ini terkandung;
-    Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul
-    Sifat-sifat ang mustahi bagi Rasul
-    Sifat-sifat harus  bagi Rasul.


    Sifat wajib bagi Rasul  عليهم السلامada 4 iaitu Siddiq. ertinya benar, lawannya kazib iaitu dusta. Kedua amanah iaitu kepercayaan, ertinya terpelihara dari melakukan perkara haram walaupun terlupa dan sebelum menjadi Rasul. Lawannya khianat dengan melakukan perkara makruh. Seterusnya tabligh iaitu menyampaikan segala yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Lawannya ialah kitman iaitu menyembunyikan segala perkara yang diperintahkan kepada mereka menyampaikannya.  Sifat terakhir ialah fatonah iaitu bijaksana, ertinya tidak sesekali dapat dikalahkan oleh orang yang membantahinya. Mustahil Rasul itu baladah iaitu bebal.
Sifat harus para Rasul عليهم السلام  pula ialah harus bagi mereka bersifat dengan tabiat manusia seperti makan,  minum dan sakit yang tidak mengurangkan martabat mereka yang tinggi.

Termasuk dalam perkara yang wajib diimani ialah
- Wajib mengetahui hal ehwal berkaitan dengan Rasulullahصلى الله عليه وآله وسلم  antaranya; bahawa Nabi Muhammad lahir di Mekah dan diutuskan disana, kemudian berhijrah ke Madinah  dan wafat disana.
-     Wajib tahu bahawa tubuh Baginda صلى الله عليه وآله وسلم putih kemerah-merahan,
-    Wajib tahu bahawa makhluk yang mulia adalah
1) Penghulu kita Nabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Diikuti dengan
2) Nabi Ibrahim
3)  Nabi Musa
4) Nabi Nuh عليهم السلام
-  Wajib yakin bahawa Nabi-Nabi عليهم السلام  itu maksum dari perkara haram kecil mahupun besar.


3. Sami’yyat.
    Iaitu perkara-perkara wajib diimani, yang tidak dapat disaksikan dengan pancaidera yang 5. Ianya amat banyak antaranya;

Di dalam kubur
-    Percaya kematian
-    Siksaan kubur bagi mukmin yang berdosa dan bagi kafir
-    Soalan munkar dan Nakir

Sebelum kiamat
-    Mi’raj Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dengan roh dan jasad sekali.
-    Nabi Isa akan turun  ketika hamper kiamat  dan membunuh dajjal.
-    Al Quran akan diangkat pada hari kiamat

Hari kiamat
-    Dihidupkan semula untuk dihimpunkan  di padang mahsyar.
-    Percaya hisab amalan
-    Percaya laluan sirat al mustaqim
-    Syafaat Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم, para ulama dan solihin.
-    Percaya haudh (telaga)  Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم; pertama di padang Mahsyar dan kedua didalam syurga.
-    Pelaku dosa besar tak terhapus imannya.
-    Tidak wajib orang yang melakukan dosa mendapat balasan siksa walaupun ia melakukan dosa besar.
-    Orang mukmin tidak kekal dalam neraka.

Di dalam Syurga
-    Kewujudan syurga dan nikmat-nikmatnya
-     Melihat Allah tanpa kaifiyat

 Selain itu perkara-perkara yang wajib diimani ialah;
-    Imam Syafie, Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal رضي الله عنهم serta semua ulama’ ijtihad berada diatas petunjuk yang sempurna daripada Allah pada I’tiqad mereka dan lain-lainnya.

-    Maka wajib taqlid salah satu dari mazhab tersebut bagi setiap orang yang bukan ahli ijtihad.

-    Imam Abu Hasan al Asya’ri رضي الله عنه dan Imam Abu Mansur al Maturidi رضي الله عنه adalah ikutan benar pada I’tiqad.

-    Tariqat Syeikh Abu al Qasim Junaid al Baghdadi رضي الله عنهdan segala pengikutnya adalah benar dan terlepas dari perkara-perkara bidaah.
  ................................................................

Inilah dia pokok-pokok perbahasan dan pegangan  di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, yang telah diikuti oleh Rasulullah  صلى الله عليه وآله وسلم dan sahabat-sahabat Baginda صلى الله عليه وآله وسلمyang wajib diimani bagi  umat Islam yang tetap di atas agamanya
 Tujuan ditulis petikan ini adalah untuk memberi gambaran umum secara keseluruhan tentang I’tiqad yang suci ini. Untuk keterangan lanjut dan kefahaman mendalam beserta dalil hendaklah dirujuk  pada guru-guru ynag bertauliah dan dipercayai kesohihan akidahnya.
Antara buku-buku yang disyorkan untuk rujukan seperti;

    Ihya’ Ulum al Din oleh Imam al Ghazali  رضي الله عنه
    Syarah Jauharah Tauhid oleh Imam al Baijuri  رضي الله عنه
    Matan Aqidah al  Awwam  oleh Syeikh Ahmad al Marzuqi رضي الله عنه dan Syarahannya oleh Dr Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki رضي الله عنه.
    Kubra al Yaqniyyat oleh Syeikh Muhammad Saed Ramadhan al Buthi رضي الله عنه.
    Akidah ahli Sunnah Wal Jamaah oleh Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaluddin al Maliki رضي الله عنه, cetakan Koperasi al Sofa
    Akidah ahli Sunnah Wal Jamaah oleh Kyai Haji Sirajuddin Abbas رضي الله عنه
    Karangan ulama’ Ahli Sunnah nusantara seperti al Durru al Thamin oleh Syeikh Daud al Fathani رضي الله عنه, Usul al Tauhid oleh Tuan Husin Kedah رضي الله عنهdan  lain- lain.
    Elakkan membaca, membeli dan mengambil kitab-kitab cetakan mamlakah al arabiah al saudiah (Saudi arabia), terutama yang diedarkan  ketika musim umrah atau haji, untuk mengelakkan dari terkeliru dengan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah.

والله أعلم وعليه توكلت وٳليه أنيب
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


  1045pm 5.11.09
khamis ujang1230IKTIQAD AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Muqaddimah iman.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسل الله وآله وأصحابه ومن واله

            Perkara aqidah bukanlah suatu yang boleh dipandang sebelah mata. Ia merupakan teras agama yang menjadi pra syarat penerimaan amalan seseorang di sisi Allah. Pada hari ini, kita melihat umat Islam tidak lagi sependapat. Mereka berpecah kerana mengikut pegangan aqidah yang disangka benar. Semua umat Islam mengaku diri mereka  sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah, tetapi siapakah ahli Sunnah yang sebenar

            Memandangkan kontroversi akidah[1] yang semakin kronik saban hari, maka saya al haqir, berusaha untuk menerangkan serba sedikit tentang Aqidah yang sohih ini untuk memberi kefahaman umum  tentang aqidah yang diperakui oleh ulama’ muktabar mengikut jalan Rasulullah dan salafus soleh.  Moga-moga walaupun tidak banyak, ia dapat  memberi kita ilmu dalam membezakan yang hak dan batil….

Katakan Ya pada Ahli Sunnah  katakan, Ya pada al Asyai’rah!!

………………………….


a) Pengenalan pengasas; Imam Abu al Hasan al Asya’ri.[2]

Al Syeikh al Imam Abu al Hasan al Asya’ri al Basri dilahirkan pada tahun 260 Hijrah di Basrah, Iraq iaitu setelah 55 tahun kewafatan Imam al Syafie. Beliau merupakan  pemimpin bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah, imam bagi ahli-ahli kalam, pendokong Sunnah Rasulullah. Pembantu agama yang mahir  dalam bidang keilmuan, dan orang yang giat  berusaha memelihara kesucian akidah umat Islam. Wafat al Imam pada tahun 324 Hijrah di Baghdad, Iraq.

Beliau berguru dengan beberapa masyaikh sezaman dengannya, antaranya Abu Khalifah al Jumha, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al Jubaie, Zakaria al Saji dan Sahl bin Nuh.

Pada asalnya beliau adalah seorang yang telah diasuh untuk menggantikan ayah tirinya sebagai penyambung dakwah sesat muktazilah, tetapi Allah telah menyelamatkannya dengan nur hidayahNya.

Beliau terkenal dengan sifat-sifat yang mulia sesuai dengan kedudukannya selaku hujjah para ulama’. Masyhur dengan kecerdikan yang luar biasa dan amat mendalami segenap  bidang ilmu.  Selain  itu beliau mudah mesra dan pandai bergurau senda dengan sahabat handai. Seorang yang qanaah (memadai) terhadap yang sedikit.

 Memadailah kata al Baqilani menunjukkan keilmuannya: 'sebaik-baik keadaanku ialah apabila aku dapat memahami kalam al Asya’ri.' Karangan-karangannya yang banyak dan beraneka jenis menunjukkan ketinggian ilmunya!  Antaranya:

-          Al Luma’ fi al Rad ala Ahli Bida’

-          Maqalaat Islamiyyin

-          Al Ibanah

-          Kitab al Sifaat


b) Pengenalan pengasas; Imam Abu Mansur al Maturidi.

Namanya Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Abu Mansur, ulama’ besar Iraq dan  salah seorang Imam dan ketua ilmu kalam (tauhid). Maturid adalah nisbah kepada di perkampungan di Samarqand.

            Di antara guru-gurunya ialah Nasr bin Yahya al Balkhi yang merupakan gurunya pada ilmu Feqah dan Kalam.

            Seorang Imam yang bermazhab Hanafi dan mempunyai pandangan-pandangan yang selari dengan pandangan Imam Abu Hanifah.

Beliau mempunyai manhaj sendiri di dalam pendapat-pendapatnya dan perbincangan, bagaimanapun kebanyakannya sama dengan pendapat Imam al Asyari.

 Pada zamannya dengan berkat kesungguhan beliau, masyarakat telah mula membuka mata tentang kesesatan muktazilah dan telah mengingkari fahaman salah ini.

Method aqidahnya ialah dengan bersandarkan dengan 2 sandaran ;

-          Naqal (Al Quran dan Hadith)

-          Akal

Jika bersalahan antara keduanya maka Naqal dan syara’didahulukan dari akal.

Wafat syeikh yang agung ini pada tahun 323 Hijrah.

 Kedua-dua mazhab ini berkaitan dan mempunyai maksud yang sama. Inilah  yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dalam konteks masyarakat  Malaysia method al Asya’ri lebih popular di  kalangan umum.


 c) Mazhab Al Asya’ri

Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kaedah-kaedah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan al Asya'ri dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Hakikat Initipatinya telah ada sejak zaman Rasulullah lagi, tinggal lagi kedua-dua Imam adalah yang bertanggungjawab menyusunnya dalam bab-bab yang kemas seperti yang kita ketahui hari ini. Hal keadaannya sama seperti perkembangan ilmu-ilmu yang lain.[3]

Method atau manhaj Imam Abu Hasan digelar al Asya’ri, manakala manhaj Imam Abu Mansur digelar al Maturidi. Semua Imam Mazhab, ulama hadith, ulama’ tafsir dan usul itu berlandaskan I’tiqad ini.  Ini ditegaskan oleh kata Qadhi Besar Tajuddin Abdul Wahhab as Subki bahawa kesemua ulama’ Hanafi, Syafie, Maliki dan Hanbali berada di bawah akidah yang satu iaitu berada di bawah naungan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang beriman kepada Allah dengan jalan  Syeikh Sunnah iaitu Abu al Hasan al Asya’ri.  

Ketahuilah[4], bahawa Abu al Hasan tidak mereka-reka pendapat yang baru, tidak juga menubuhkan mazhab yang lain, tetapi beliau hanya sebagai insan yang memperakui mazhab-mazhab ulama’ salaf dan penyambung pegangan sahabat Rasulullah.

Al Mayurqi berkata: Abu al Hasan bukanlah orang yang pertama bercakap dengan lisan ahli Sunnah tetapi beliau merupakan pendokong dan penolong mazhab yang dikenali (diyakini dan diamalkan) di kalangan salafus soleh dan menambah hujah dan keterangan tanpa mendatangkan rekaan baru dan mazhab yang tersendiri. Cuba kita lihat mazhab penduduk Madinah disandarkan kepada Imam Malik, lantaran  dari itu sesiapa yang mengikut  mazhab ahli Madinah dipanggil Maliki. Sedangkan Imam Malik hanya berjalan  di atas manhaj orang yang sebelumnya. Demikianlah keadaannya dengan Abu al Hasan al Asya’ri tanpa ada perbezaan di antara kedua-duanya.

Al Qabisi berkata : tidaklah Abu al Hasan melainkan salah seorang daripada sejumlah besar dari penolong-penolong kebenaran.

Syeikhul Islam Izzuddin bin Abdus Salam (yang merupakan Imam besar mazhab Syafie) telah menyebut bahawa: Akidah Abu Hasan terhimpun di dalamnya (pegangan) ulama’ mazhab  Syafie, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Kata-kata beliau ini disepakati oleh ulama’ mazhab Maliki di zamannya iaitu Abu Amru bin al Hajib dan Syeikh mazhab Hanafi: Jamaluddin al Hasiri.

Kesimpulan yang didapati daripada kata-kata ulama’ dan kitab-kitab penulisannya,  mencerminkan  bahawa di antara manhaj utama Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah;

v     Menjadikan al Quran dan al Sunnah sebagai manhaj yang utama (serta ijma’ dan qias sebagai sumber sekunder.)

v     Menolak keras dan menjauhi perbuatan-perbuatan bidaah (seperti menyamakan Allah dengan makhluk.)

v     Berpegang kepada hadith-hadith soheh dan lain lain lagi.Rujukan:

-          Al Jauharah fi Syarh al Jauharah oleh Syeikh Abdul Aziz al Khatib al Hasani al Dimasyqi.

-           Imam Abu Hasan al Asya’ri  oleh Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaluddin al Maliki al Rembawi.

-          Mukhtasar Jiddan karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan


-          Mujaz tarikh al Nahwu oleh Ustaz Taufiq bin Umar Baltoh Ji al Dimasyqi.  ‎05.11 . ‎2009, ‏‎08:33:10 pm

Ujang1230


[1] Ingin saya ingatkan disini bahawa permasalahan aqidah bukanlah permasalahan masyarakat seperti rempit, dadah, samun dan lain-lain masalah yang berbentuk akhlak lahiriah, tetapi penyakit-penyakit aqidah ialah seperti menyamakan Tuhan denan makhluk dan mengatakan adanya wahyu lain selepas kewafatan Rasulullah; yang mana kesemua ini berkaitan dengan soal keimanan dan tauhid. Bukan akhlak dan perangai sosial. 

[2]  Terjemahan dan ringkasan dari kitab al Jauharah oleh Syeikh Abdul Aziz al Khatib. Ms 12-16

[3]  Contohnya ilmu Nahu, penggunaannya seperti baris rafa’ pada fael dan nasab pada mafu’l bih sudah ada sejak zaman Rasulullah malah sebelum itu, tetapi  tanpa  menggunakan istilah-istilah dan bab-bab tertentu. Hinggalah  pada zaman  Imam Abu al Aswad al Duali, dengan perintah Saidina Ali, merupakan  orang pertama yang mengasaskan baris-baris (harakat) itu secara tulisan serta meletakkkan istilah-istilah dan bab-bab baru dalam ilmu ini, yan belum pernah wujud di zaman sebelumnyai. Lihat muqaddimah kitab Mukhtasar Jiddan karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan Mujaz tarikh al Nahwu oleh Ustaz Taufiq bin Umar Baltoh Ji al Dimasyqi.  

[4]  Petikan dari Imam Abu Hasan al Asya’ri oleh Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaluddin al Maliki, ms 18-20


About Me

My photo
Aku hanya hamba kepada Tuhannya, Khadim yang berusaha untuk menyububurkan benih aqidah yang benar sejajar dengan perlembagaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Guru bahasa Arab di Sekolah Tinggi Islam As Sofa Rembau Negeri Sembilan