-Pengumuman-

Baru-baru ini saya telah mengasaskan sebuah blog bertemakan Bahasa Arab. Jadi sesiapa yang berkelapangan, jom singgah sebentar di blog bahasa saya di; http://studyarab.blogspot.com/

Ahlan wa Sahlan!

Monday, February 8, 2010

Secebis Warkah Yang Berhargaبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه ما علمت منها وما لم أعلم،
أشهد أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والكرم


 .
Ulama’- ulama’ yang menjadi pengikut 
Mazhab al Asya’irah.
    Sebagaimana yang dimaklumi dan diyakini, bahawa pengikut mazhab al Asya’ri terdiri dari saf-saf ulama’ berkaliber serta para ilmuan yang tidak asing lagi, dikalangan ahli Tafsir, ahli Hadith dan mujtahidin. 
Memadailah disebut beberapa orang dikalangan mereka iaitu:

1. Abu al Hasan al Bahili.
2. Abu Ishaq al Isfarayini.
3. al Hafiz Abu Nua’im al Asbahani.
4. al Qadhi Abdul Wahhab al Maliki
5. Syeikh Abu Muhammad al Juwaini.
6. Anaknya Syeikh Abu al Ma’ali (Imam al Haramain.)
7. Syeikh Abu Mansur Tamimi.
8. Imam al Baghdadi.
9. Al Hafiz al Ismai’li.
10. Al Hafiz al Baihaqi.
11. al Hafiz al Daraqutni.
12. al Hafiz al Khatib al Baghdadi.
13. al Ustaz Abu al Qasim al Qusyairi dan anaknya Abu Nasr.
14. Syeikh Abu Ishak Asy Syirazi.
15. Nasrul Muqaddisi.
16. Al Farawi.
17. Abu al Wafa’ bin Aqil al Hanbali.
18. Qadhi Besar ad Damighani al Hanafi.
19. Abu al Walid al Baji al Maliki.
20. Imam Sayyid Ahmad al Rifaie.
21. al Hafiz Abu Qasim ibn ‘Asakir.
22. Ibnu Sama’ni.
23. al Hafiz al Salafi.
24. Al Qadhi Iyadh al Yahsubi.
25. Imam al Nawawi.
26. Imam Fakhruddin al Razi.
27. Imam al ‘Iz bin Abdul Salam.
28. Syeikh Abu ‘Amru bin al Hajib al Maliki.
29. Imam Ibnu Daqiq al ‘Aid.
30. Imam Ala’uddin al Baji.
31. Qadhi Besar Taqiyuddin al Subki.
32. al Hafiz al ‘Alaie.
33. Al Hafiz Zainuddin al Iraqi.
34. al Hafiz Waliyuddin.
35. Penutup bagi segala Hafiz:  al Hafiz Ibnu Hajar al ‘Asqalani.
36. al Hafiz Murtadha al Zabidi al Hanafi.
37. Syeikh Islam Zakaria al Ansari.
38. Syeikh Bahauddin al Rawwas al Sufi.
39. Mufti Mekah Syeikh Ahmad Zaini Dahlan.
40. Musnid India Waliyullah al Dahlawi.
41. Mufti Mesir Syeikh Muhammad U’laisy al Maliki.
42. Syeikh Jami’ al Azhar: Syeikh Abdullah al Syarqawi.
43. Syeikh al Masyhur: Abu al Mahasin al Qauqaji.
44. Syeikh Husin al Jasr al Tharabilusi, pengarang itab Risalah al Hamidiah.
45. Syeikh Abdul Latif Fathullah, Mufti Beirut (Ibu Negara Lubnan.)
46. Qadhi Besar Ibnu Farhun al Maliki.
47. al Qadhi Abu Bakar Muhammad bin al Tayyib al Baqilani.
48. al Hafiz Ibnu Furak
49. Hujjatul Islam wa al Tasawwuf:
Imam Abu Hamid al Ghazali, pengarang Ihya’ yang masyhur.
50. Imam Abu Fath Asy Syarastani.
51. Imam Abu Bakar al Syasyi al Qaffal.
52. Imam Abu Ali al Diqaq al Naisaburi.
53. Imam al Hafiz al Hakim al Naisaburi, pengarang al Mustadrak.
54. Syeikh Muhammad  bin Mansur al Hudhudi.
55. Syeikh Abu Abdullah Muhammad al Sanusi.
56. Syeikh Muhammad bin ‘Allan al Siddiqi al Syafie.
57. al Allamah Alawi bin Tohir al Hadhrami al Haddad.
58. al Allamah al Mutafannin al Faqih al Muhaqqiq al Habib bin Husin bin Abdullah Balfaqih.

59. Semua pembesar dan ulama al Hadharami dari kalangan keluarga ‘Alawi, al Saqqaf, al Junaid, al ‘Aidarus.
60. Syeikh al Faqih al Muhaddith al Usuli: Abdullah al Harari.
 

    Inilah secebis warkah yang berharga, yang diuntai padanya nama-nama ulama yang tak asing lagi di medan agama dan dakwah semenjak zaman Imam Abu Hasan al Asyar'i  hinggalah ke hari ini. Nama-nama ini hakikatnya telalu sedikit jika dibandingkan jumlah sebenar jemaah ini, yang meliputi setiap ulama' pada setiap tempat dan zaman. Hal ini membenarkan hadith Baginda  صلى الله عليه وآله وسلم yang berbunyi: 
TIDAK AKAN BERSATU UMATKU ATAS KESESATAN
    Sesungguhnya kejahilan kita terhadap sumbangan yang telah diberikan  mereka kepada umat adalah amat jelas dan terang seterang matahari dikala siang, yang tidak mampu dinafikan kewujudannya .Tidaklah  yang mengikuti mereka oang yang benar dan tidaklah yang mengingkarinya melainkan individu yang buta atau buat-buat buta.

About Me

My photo
Aku hanya hamba kepada Tuhannya, Khadim yang berusaha untuk menyububurkan benih aqidah yang benar sejajar dengan perlembagaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Guru bahasa Arab di Sekolah Tinggi Islam As Sofa Rembau Negeri Sembilan